Platné od: 1.11.2023

JTN Panel - Kľúčové otázky pre členstvo v paneli

Vaše osobné informácie budú použité v súlade s týmito ”Zásady ochrany osobných údajov”.
Vaše meno, adresa, telefónne číslo, osobné informácie a odpovede budú použité v súlade s týmito ”Zásady ochrany osobných údajov” a nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho súhlasu.
Naše on-line prieskumy trhu nie sú určené k tomu predať vám výrobky alebo požadovať od vás peniaze.
S vaším dovolením si s Vami budeme kontaktovať e-mailom tak, aby sme vás nerušili v nevhodnú dobu.
Rešpektujeme Vaše rozhodnutia týkajúce sa zapojenia do prieskumu, zodpovedanie niektorých otázok alebo odmietnutia spolupráce.
Naším hlavným cieľom je vaša účasť v on-line prieskumu trhu sa stala príjemným zážitkom.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a ukladáme o vás

Spoločnosť JTN sa zaviazala plne dodržiavať požiadavky na ochranu údajov stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, všetky príslušné miestne zákony vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, a všetky medzinárodné zmluvy. Okrem toho sa JTN Panel a jeho starostlivo vybraní partneri tretích strán vždy usilujú prispôsobiť svoje postupy ochrany osobných údajov a uviesť svoje technológie do súladu so všetkými zákonmi, kódexmi a normami platnými v asociáciách pre prieskum trhu a prieskumov verejnej mienky, ako je ESOMAR. Všetky odkazy v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na „Panel JTN“ alebo „JTN“ zahŕňajú spoločnosť JTN a jej materskú, dcérsku spoločnosť, pridružené spoločnosti a spoločnosti pod rovnakou kontrolou. Na účely týchto zásad „online“ zahŕňa aj mobilné prehliadanie webu.
Pri registrácii na JTN Panel nám dobrovoľne poskytujete osobné informácie (meno, adresa, telefónne číslo a e-mail), potvrdzujúci vašu totožnosť, ktorú ukladáme. Ďalším spôsobom, ako získať informácie je prostredníctvom prieskumov.
Pri registrácii my prijímame a ukladáme Vaše meno, adresu, e-mail a mená, dátum narodenia, pohlavie členov vo Vašej domácnosti. Rovnako sa ukladať IP adresa počítača, ktorého používate pre registráciu.
Ďalšie informácie, ktoré dostávame je: vzdelanie, pohlavie, príjem, rodinný stav, povolanie, typ internetového pripojenia a ďalšie, pre lepšiu klasifikáciu a zaslanie vhodných prieskumov k rôznym členom panelu.
Ďalšie informácie môžu byť vyžiadané v súvislosti s účasťou v on-line prieskumoch, napríklad pri prednostných produktoch, služieb a značiek. Vďaka tejto dodatočné informácie budete pozvaní za prieskumy, ktoré vás zaujímajú.
S Vašou účasťou v prieskumoch, zhromažďujeme Vaše odpovede, kombinujeme s odpoveďami ostatných účastníkov a poskytujeme výsledky naším klientom. Vaše odpovede sú všeobecné, anonymné, čo znamená, že informácie v žiadnom prípade neprenášajú alebo poskytujú osobné údaje o Vás.

Používanie vašich informácií

Používame vaše osobné informácie, aby sme sa mohli s vami spojiť, pre určenie, či ste vhodný / á za prieskumy a pre získanie komplexného štatistického profilu účastníkov v on-line prieskumoch.
Používame informácie o Vás, Vašej domácnosti a jej členov, aby sme zistili, či ste vhodný / á za stanovené prieskumy.
Používame Váš e-mail k zasielaniu pozvánok pre on-line marketingové prieskumy a aby sme Vás informovali o zmenách v JTN Paneli.
Používame vaše meno a adresu na zaslanie výhier, získaných z prieskumu.
Používame osobné informácie, získané z prieskumov, na analýzu výsledkov. Napríklad, môžeme porovnávať výsledky mužov a žien.
Pomocou informácie o vás sa potvrdzuje vaše totožnosť a adresa. Pri stanovení nesprávne alebo zavádzajúce informácie, máme právo ukončiť vaše členstvo v JTN paneli.
Môžeme použiť informácie, ako sú e-mail, dátum registrácie, IP adresa na overenie autentickosti v našom e-mail zoznamu na základe žiadosti poskytovateľa internetových služieb.
V súvislosti s vyššie uvedeným zverejnením osobných údajov členovia panelu JTN berú na vedomie a súhlasia s tým, že ich údaje môžu byť prenášané a/alebo spracovávané mimo krajiny ich bydliska v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako krajiny v rámci EÚ. vrátane Spojených štátov amerických. Všetky takéto prenosy sa uskutočňujú výlučne v súlade s týmto oznámením o ochrane údajov a platnými právnymi ustanoveniami a spoločnosť JTN prijme všetky potrebné opatrenia na udržanie úrovne ochrany osobných údajov, ktorá zodpovedá ochrane vyžadovanej právom EÚ, a ak je to potrebné, navrhne a vloží akýkoľvek vhodný súbor zmluvných doložiek.
Poznámka: Vo výnimočných situáciách (ak to vyžaduje zákon, súdny príkaz atď), vaše osobné informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám, ale za to budete okamžite informovaní!

Osoby do 16 rokov

JTN nezhromažďuje osobné informácie od osoby do 16 rokov, s výnimkou výslovného súhlasu jeho rodičia / zákonného zástupcu. Odporúčame rodičom / zákonnému zástupcovi osobách na a do 16 rokov pravidelne kontrolovať a monitorovať svoje deti pri používaní e-mailu a ďalších aktivít na webe.
Niekedy vykonávame online prieskumy pre osoby do 16 rokov, ale my nemáme priamy kontakt s nimi. Pre tento typ prieskumu chceme schválenia rodičov / zákonného zástupcu (členovia panelu), aby sa mohli zúčastniť osoby do 16 rokov.
Bezpečnostné opatrenia pre Vašu informáciu
Ochrana všetky informácie, prijatá od návštevníkov a členov JTN Panel na našich webových stránkach je pre nás veľmi dôležitá. Uisťujeme Vás, že sme urobili potrebné bezpečnostné opatrenia proti strate, zneužitiu alebo zmeny vašich informácií. Bohužiaľ, žiadny prenos údajov cez internet nemôže zaručiť úplnú bezpečnosť. Z tohto dôvodu JTN nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť všetky informácie, ktorú nám posielate. Akonáhle obdržíme vaše informácie robíme všetko pre to, aby sme zaistili ich bezpečnosť v našich systémoch.
Váš JTN Panel-profil a osobný profil sú chránené heslom, takže len vy má prístup do vaše osobné informácie. Nezabudnite vyjsť z vášho JTN profilu a zavrieť stránku po skončení práce v ňom. To je nutné aby ste sa uistili, že ostatní ľudia nemajú dostup do účtu a vašich osobných údajov v prípade, ak s ostatnými používate rovnakého počítača alebo používate počítač na verejnom mieste, ako knižnica alebo v internetovej kaviarni.
Používanie internetových technológií (”Cookies” и ”Log Files”)
”Cookies” predstavujú malé množstvo informácie, odoslaná z webového servera a zaznamenané na pevnom disku vášho počítača. ”Cookies” súbor môže obsahovať rôzne informácie ako ID užívateľa, slúži na sledovanie stránok, ktoré ste navštívili. Používame ”Cookies”, pre optimalizáciu svojej činnosti, napríklad pri monitorovaní vašej aktivity na paneli.
Väčšina browserov je nastavená na prijímanie ”Cookies”. Ak si prajete, môžete si nastaviť Váš prehliadač, aby vás zakaždým informoval keď sa webová stránka pokúsi poslať ”cookie”. V takom prípade môžete odmietnuť tieto ”Cookies” - vy aj naďalej budete mať možnosť prezerať stránky, ale niektoré jeho funkcie nemusia fungovať.
”Log Files” obsahuje informácie o vašej IP adrese, typ použitého prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), typ systému, ktorú používate (Windows 98, 2000, Xp atď), čas, dátum a ďalšie. Informácie z týchto ”Log Files” sa používa len pre administráciu a aktualizáciu našej webovej stránky.

Typy e-mailov z JTN panelu:

Posielame e-mail (generované našim systémom pre automatické odpovede) každému novému členovi na potvrdenie registrácie.
Posielame e-maily členom panelu s pozvánkou zúčastniť sa prieskumu.
Často posielame e-maily pri príležitosti sviatkov a tiež s informovací o zmenách systému.Posielame e-maily v odpoveď na vaše otázky.

Odkazy na iné webové stránky

JTN Panel môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Prosím, majte na vedomie, že ich Ochrana osobných údajov môže byť odlišná od našich a žiadame vás, aby ste si ich prečítali.

Zmeny v ”Zásadách ochrany osobných údajov”:

JTN Research si vyhradzuje všetky práva k realizácii zmien v ”Zásadách ochrany osobných údajov”. V tomto prípade budete upozornení vopred e-mailom.

Ukončenie členstva

Ak z nejakého dôvodu nechcete byť viac členom JTN Panel a podieľať sa na on-line marketingového prieskumu, môžete kedykoľvek požiadať za odstránenie vaše osobné informácie z nášho zoznamu aktívnych členov, nasledujúcim spôsobom: (1) po dosiahnutí opcie ”Vstup” na našej webovej stránke , vybrať vpravo ”Zrušiť členstvo”; (2) zaslaním e-mail na adresu servicesk@jtnpanel.com.

Práva

Právo na odstúpenie od súhlasu a vymazanie osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať podľa postupov uvedených v časti "Ukončenie členstva". Upozorňujeme, že týmto spôsobom ukončíte účasť na JTN Panel a stratíte body, ktoré ste nahromadili doteraz. Vaše osobné údaje budú vymazané, s výnimkou prípadov, keď sú potrebné na dodržiavanie zákonných povinností.
Právo na opravu. Máte právo opraviť osobné údaje, ktoré poskytnete.
Právo na prístup. Máte právo požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré uchovávame pre Vás. Máte nárok na jednu bezplatnú kópiu údajov v strojovo čitateľnom formáte. Vyhradzujeme si zákonné právo účtovať poplatok za každú ďalšiu kópiu, ktorú si vyžiadate.
Právo na námietku. Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak spracovanie nie je založené na Vašom súhlase.
Právo podať sťažnosť. V prípade podozrenia z porušenia platných zákonov na ochranu údajov môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo Vašej krajine.
Termín. Budeme sa snažiť splniť Vašu požiadavku do 30 dní, tento termín môže byť predĺžený v závislosti od špecifickosti a zložitosti Vašej požiadavky alebo príslušných právnych ustanovení.

Kontakt s nami:

Viac informácie alebo otázky týkajúce sa našich”Zásady ochrany osobných údajov”, môžu byť podané na adrese: servicesk@jtnpanel.com