O nás

JTN Panel zbiera informácie o ľuďoch a ich preferencie pre výrobky, služby a reklám. Ako člen JTN panelu, stávate súčasťou tých, ktorí si želajú zúčastniť sa dobrovoľne on-line marketingových prieskumov, vykonávané od JTN Research Ltd alebo jej zákazníkov.

S Vašou účasťou v našom prieskume, my zhromažďujeme Vaše odpovede, dávame dohromady s odpoveďami ostatných účastníkov a poskytujeme výsledky naším klientom. Vaše odpovede sú poskytované všeobecne, anonymne, čo znamená, že informácie v žiadnom prípade nebude niesť alebo poskytovať osobné údaje o Vás, tiež aj za odpovede, ktoré ste dali.

Naša činnosť by nebola možná bez Vás.Vy ste hnacou silou tejto iniciatívy. To je dôvod, prečo vždy podporujeme našich členov aby nám zasielali informácie, ak sa domnievajú, že existuje niečo, čo sa môže vylepšiť. Ak máte akékoľvek návrhy alebo nápady, prosím, posielajte nám na e-mail:servicesk@jtnpanel.com